موقعیت
توضيحات

امروزه انتخاب شغل در هر سنی جزو تصمیمات دشوار زندگی فرد محسوب می شود در حالی که می توان با شناخت تیپ شخصیتی خود این انتخاب را آسان تر و صحیح تر کرد. یکی از افرادی که در زمینه تیپ های شخصیتی متناسب با شغل تحقیقات فراوانی انجام داده است، دکتر جان هالند می باشد. هالند در نتایج خود به این نکته دست یافت که 6 تیپ شخصیتی افراد را به سوی شغل متناسب با آن ها راهنمایی می کند.

1- شخصیت عملگرا 2- شخصیت جستجوگر 3- شخصیت هنری 4- شخصیت اجتماعی 5- شخصیت رقابتی 6- شخصیت اداری

شرکت استعداد گستران فرتاک نوین در راستای راحتی فرآیند آزمون دادن اقدام به تهیه نسخه تصویری آزمون ترجیحات شغلی هالند نموده است. این آزمون علاقه شما را به 60 شغل می سنجد و در نهایت سه شخصیت غالب شما را بر اساس نظریه هالند مشخص می کند.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.