توضيحات

اصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال ۱۹۹۰ و به عنوان نوعی از هوش اجتماعی توسط مایر و سالوی مطرح شد. مایر و سالوی هوش هیجانی را توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات شمرده‌اند که فرد را قادر می‌سازد تا مشکلاتش را حل کند. برخی معتقدند هوش هیجانی جنبه‌ای از هوش است که در دستیابی افراد به موفقیت در ابعاد مختلف زندگی، بیشتر از هوش شناختی نقش دارد. هوش هیجانی به سه طبقه ارزیابی هیجانات، تنظیم هیجانات و استفاده از هیجانات در حل مسایل تقسیم می‌شود.

آزمون هوش هیجانی حاضر توسط شات در 33 سوال طراحی شده است. این آزمون هوش هیجانی را در 4 بعد می سنجد:

  • درک هیجان
  • استفاده از هیجان
  • مدیریت هیجان‌های خود
  • مدیریت هیجانات در ارتباط با دیگران

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.