توضيحات

استرس نگرانی ناشی از موقعیت موجود است زمانی که تشخیص می دهیم توانایی کنار آمدن با آن موقعیت را نداریم. در حالی که اضطراب نگرانی ناشی از موقعیتی مبهم و مربوط به آینده است.

با توجه به تعریف استرس، موقعیت های یکسان می توانند سطح استرس های متفاوتی برای افراد به ارمغان بیاورند. برای مثال تعویض خانه یا بچه دار شدن می تواند برای کسی سراسر استرس و فشار باشد ولی برای دیگری دستیابی لذت بخش به یک آرزو.

همانطور که می دانیم استرس می تواند موجب آسیب های کوتاه مدت و بلند مدتی چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روانی شود. و هرچه موقعیت ها استرس زا تر و به دفعات بیشتری تکرار شوند احتمال خطر را بالا می برند.

مقیاس استراس های زندگی در 41 سوال توسط دو روانپزشک به نام های هولمز و راهه طراحی شده است. این مقیاس موقعیت های مهم استرس زا در 12 ماه گذشته را ارزیابی می کند تا از این طریق احتمال بیمار شدن فرد به واسطه این استرس ها را در آینده پیش بینی کند. تکمیل این مقیاس می تواند زنگ خطری را برای شما به صدا درآورد که بیش از پیش مراقب سلامتی خود باشید!

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.