توضيحات

خلق و خو (temperament) مجموعه ای از خصلت های ذاتی است که کودک را با دنیا ارتباط می دهد و نقشی اساسی و بنیادی در تکامل شخصیت منحصر به فرد کودک دارد. این خصلت ها همچنین چگونگی تعامل کودک با دنیای اطرافش را تعیین می کند. خلق و خو شامل صفاتی خوب یا بد نیست بلکه ما آن ها را با توجه به شرایط موقعیت به خوب و بد تقسیم می کنیم. وقتی والدین خلق و خوی کودکانشان را بشناسند، می توانند از سرزنش های بی مورد به خاطر رفتارهای طبیعی کودک خود پرهیز کنند. رفتارهایی که ذاتی است و کودک کنترلی بر آن ها ندارد. با توجه به این آگاهی، والدین می توانند کودک را برای رویارویی با فرصت ها و موقعیت های گوناگون آماده سازند و از مواجهه با وضعیتی خارج از توانایی کودک جلوگیری کنند. محیطی آموزشی برای فرزندانشان انتخاب کنند که بیشترین تناسب را با خصلت های ذاتی او داشته باشد.

مفیاس خلق و خوی کودک توسط ساویتا مالهوترا و آنیل مالهوترا تنظیم شده است. این مقیاس 5 مولفه خلق و خو که مجموعا 9 بعد دارند می سنجد:

  • مردم آمیزی: 1.گوشه‌ گیری 2.سازگاری و انطباق 3.آستانه پاسخ
  • تحریک پذیری: 4.پایداری 5.خلق
  • نیرو/انرژی: 6.فعالیت 7.شدت واکنش
  • توجه پذیری: 8.حواس پرتی
  • نظم پذیری: 9.نظم پذیری

مقیاس دارای 45 سوال است که توسط یکی از والدین تکمیل می شود. این مقیاس برای ارزیابی خلق و خوی کودکان 4 تا 14 سال طراحی شده است.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.