توضيحات

افسردگی یک اختلال خلقی است که می تواند با نشانه های مختلفی همراه باشد. افسردگی در موارد شدید می تواند به طور کامل روند زندگی فرد را مختل کند و او را از پیشرفت های شغلی و تحصیلی بازدارد.

پرسشنامه افسردگی بک توسط آرون تی بک، روانشناس برجسته حوزه افسردگی و موسس رویکرد درمانی شناختی، در دو نسخه 21 سوالی و 13 سوالی طراحی شده است. پرسشنامه حاضر نسخه 21 سوالی است که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. این پرسشنامه نشانه های افسردگی را در 21 بعد مورد ارزیابی قرار می دهد:

 • خلق
 • بدبینی
 • احساس شکست
 • ناخشنودی از خود
 • احساس گناه
 • انتظار تنبیه
 • بیزاری از خود
 • خود را مقصر دانستن
 • افکار خودکشی
 • گریه
 • تحریک پذیری
 • انزوا
 • تردید
 • خودپنداره
 • دشواری در کارها
 • بی خوابی
 • خستگی ناپذیری
 • بی اشتهایی
 • کاهش وزن
 • نگرانی از سلامتی
 • کاهش میل جنسی

توجه داشته باشید که نتایج این پرسشنامه به تنهایی به معنای ابتلا یا عدم ابتلا به افسردگی نیست بلکه باید جهت ارزیابی های بیشتر به متخصص سلامت روان مراجعه کنید.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.