توضيحات

انگیزه پیشرفت عامل مهمی است که رشد و ترقی افراد را در هر زمینه ای پیش بینی می کند. افرادی که از سطح فعلی خود راضی نمی شوند و به دنبال بهبود خود و محیط اند ثبات شغلی بیشتر و ارتقای شغلی بیشتری را تجربه می کنند. انگیزه پیشرفت در نقطه مقابل تنبلی و بی انگیزگی قرار می گیرد و موجب انجام امورات و وظایف توسط فرد می شود.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هرمنس طراحی شده تا 9 عاملی که افراد با انگیزه پیشرفت بالا دارا هستند اندازه گیری کند:

  • بالا بودن سطح آرزوها
  • انگیزه قوی برای حرکت به سوی بالا
  • مقاومت و مداومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط
  • تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه کاره
  • درک پویایی زمان ،یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند
  • آینده نگری و برنامه ریزی
  • توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار
  • بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
  • انجام دادن وظایف به بهترین شکل

این پرسشنامه با طرح 29 سوال مشخص می کند که شما تا چه اندازه برای پیشرفت و رشد شخصی انگیزه دارید. انگیزه ای که مسلما اولین قدم برای پیشبرد اهداف است.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.