توضيحات

نوجوانی دوران مهمی از زندگی انسان است که بسیاری از تصمیمات حیاتی مانند انتخاب رشته و شغل در آن صورت می گیرد. بحران هویت زمانی به وجود می آید که نوجوان نمی تواند به سوال "من کیستم؟" پاسخ دهد. زیرا شناخت کافی نسبت به خود و جهان اطراف ندارد و در نتیجه نمی تواند برای زندگی شغلی و تحصیلی خود خط مشی مشخص تعیین کند.

همه نوجوانان درگیر بحران هویت می شوند اما نکته مهمتر این است که زودتر خود را از بحران خارج کنند تا تصمیم های درستی برای زندگی خود بگیرند. نوجوانانی که در بحران هویت می مانند یا اصلا نمی توانند برای زندگی آینده خود تصمیم بگیرند یا با سردرگمی تصمیم هایی می گیرند که در آینده برای آن ها پشیمانی به دنبال خواهد داشت.

پرسشنامه بحران هویت توسط احمدی طراحی شده تا این بحران را در ده حوزه مورد بررسی قرار دهد:

  • اشکال در اهداف بلند مدت
  • تردید در انتخاب شغل
  • نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت
  • نامتناسب بودن رفتار جنسی
  • اشکال در شناخت و معرفت مذهبی
  • عدم توجه به ارزش های اخلاقی
  • رعایت نکردن تعهد گروهی
  • داشتن دید منفی نسبت به خود
  • نداشتن روحیه تلاش و ابتکار
  • اختلال تنظیم وقت

این پرسشنامه در 10 سوال تنظیم شده و به نوجوانان کمک می کند نسبت به وضعیت بحران هویت خود شناخت پیدا کنند و هرچه سریعتر به دنبال راهی برای روشن کردن مسیر زندگی خود باشند.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.