توضيحات

بلوغ عاطفی به مرحله ای از رشد انسان گفته می شود که در آن شخص قادر است عواطف و احساسات خود را بشناسد و تحت کنترل و مدیریت خود درآورد. فردی که به بلوغ عاطفی رسیده باشد می تواند احساسات و عواطف بقیه افراد را هم به خوبی درک کند. در این شزایط شخص می تواند در مواجهه با موقعیت های بحرانی به خوبی عمل کند. در واقع بلوغ عاطفی باعث می شود فرد در زندگی خود تصمیم هایی را که تحت تاثیر احساسات هستند نگیرد و بتواند در مواقع ایجاد بحران در زندگی تصمیم عقلانی بگیرد.

پرسشنامه بلوغ عاطفی (EMS) توسط سینگ و بهارگاوا طراحی شده و بلوغ عاطفی را در 5 بعد می سنجد:

  • عدم ثبات عاطفی: نشان دهنده مجموعه ای از عدم قابلیت در حل و فصل مشکلات، زودرنجی، نیازها، نیاز به کمک در کارهای روزمره، آسب پذیری، لجاجت و تندخویی می باشد.
  • بازگشت عاطفی: نماینده عواملی چون احساس حقارت، بیقراری، خصومت، پرخاشگری و خودمحوری است.
  • ناسازگاری اجتماعی: چنین شخصی فاقد قابلیت انطباق اجتماعی است ، دچار نفرت است، گوشه گیر و در عین حال متکبر است، دروغ می گوید و تنبلی می کند.
  • فروپاشی شخصیت: شامل کلیه علائمی است که نشان دهنده فروپاشی شخصیت است مانند واکنش سازی، هراس، دلیل تراشی، بدبینی و رفتار ضد اخلاقی است.
  • فقدان استقلال: چنین فردی وابستگی شدیدی نسبت به دیگران نشان می دهد، رغبت های محسوس ندارد و مردم او را غیرقابل اتکا می دانند.

این پرسشنامه با طرح 48 سوال میزان رسیدن شما به بلوغ عاطفی را تعیین می کند.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.