توضيحات

پرسشنامه خلاقیت توسط عابدی بر اساس نظریه تورنس در باب خلاقیت طراحی شده است. تورنس خلاقیت را به صورت "فرآیندی شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بن بست ها که به دنبال تشخیص مشکل به وجود می آید و به دنبال آن جستجو برای یافتن راه حل و طرح فرضیه های مربوط به آن آغاز می شود، سپس فرضیه ها و راه حل ها ازمایش می شوند و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید" تعریف می کند. خلاقیت یک استعداد ذاتی است که در هر سنی بروز و ظهور دارد به شرطی که محیط برای ظهور آن مساعد باشد. در واقع خلاقیت شکل کنترل شده تخیل است که منجر به نوعی ابداع و نوآوری می شود.

تورنس در نظریه خود خلاقیت را شامل 4 مهارت می داند:

  • سیالی: توانایی تولید ایده های فراوان
  • بسط: توانایی توجه به جزییات
  • ابتکار: توانایی تولید ایده های نوین و غیر معمول
  • انعطاف پذیری: توانایی تولید روش های حل مسئله گوناگون

به طور کلی تفکر خلاق به دو نوع تقسیم می شود. تفکر همگرا به معنی رسیدن خلاقانه به راه حل مسئله ای است که تنها یک راه حل مشخص دارد. تفکر واگرا به معنی تولید راه حل های مختلف برای مسئله ای است که می تواند به روش های گوناگون حل شود.

پرسشنامه خلاقیت عابدی در 60 سوال به ارزیابی میزان خلاقیت شما می پردازد.

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.