توضيحات

پرسشنامه رضایت از زندگی توسط داینر طراحی شده و به طور خلاصه قضاوت کلی فرد در مورد وضعیت زندگی اش را می سنجد. رضایت از زندگی شاخصی از بهزیستی روانشناختی است که در دل خود رضایت شغلی، رضایت تحصیلی، رضایت زناشویی و... را جای داده است.

این پرسشنامه دارای 5 سوال است که به سرعت می تواند میزان رضایت شما از زندگیتان را برآورد کند.

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.