توضيحات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری توسط بامریند طراحی شده است. بامریند در نظریه خود معتقد است والدین یکی از سه سبک زیر را برای تربیت فرزند خود به کار می گیرند:

  • آزادگذاری مطلق: پیش رفتن کامل به میل کودک بدون محدودیت گذاری
  • استبدادی: پیش رفتن با میل والدین بدون توجه به خواسته کودک
  • اقتدار منطقی: گذاشتن محدودیت های منطقی در کنار توجه به خواسته های کودک

والدین با پاسخ دادن به 30 سوال این پرسشنامه می توانند بفهمند کدام یک از شیوه های فرزندپروری را در ارتباط با فرزند خود اعمال می کنند و برای بهبود آن چه راهکارهایی را می توانند به کار بگیرند.

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.