توضيحات

عشق از نظر رابرت استرنبرگ، روانشناس برجسته حوزه شناخت، مانند یک مثلث متساوی الاضلاع است که سه ضلع آن به قرار زیر است:

 • صمیمیت
 • هوس
 • تعهد

در واقع عشق زمانی به حد کمال خود می رسد که هر یک از این سه ضلع به میزان زیاد و به اندازه مساوی وجود داشته باشند. علاوه بر این انطباق مثلث های زوجین بسیار مهم است. زوجینی که یکی ضلع صمیمیت طولانی تر و دیگری ضلع هوس طولانی تری داشته باشد، رضایت کمتری را تجربه می کنند.

یک رابطه عاطفی معمولا با هوس شروع می شود. نوعی کشش درونی که بر پایه جذابیت های ظاهری و شخصیتی طرف مقابل ایجاد می شود. هوس در یکی دو سال اول در اوج خود قرار دارد و به تدریج از میزان آن کاسته می شود. مگر اینکه یک عشق واقعی همیشه آن را در سطح بالا نگه دارد.

مرحله بعدی رسیدن به اوج صمیمیت است. جایی که افراد به یکدیگر اعتماد کرده و اسرار خود را فاش می کنند. صمیمیت همان حس راحتی است که ما با دوستان نزدیک خود نیز احساس می کنیم. صمیمیت بعد از دو سال اول رابطه به اوج می رسد اما یک رابطه واقعی می تواند تا آخر عمر از آن بهره مند شود.

تعهد بین 6 ماهگی تا 6 سالگی تولد رابطه شکل می گیرد. همان چیزی که افراد را در یک رابطه نگه می دارد و حاضرند برای حفظ آن هر کاری بکنند. ازدواج های بلند مدت نمونه خوبی از تعهد جاری بین زوجین است.

پرسشنامه عشق مثلثی توسط استرنبرگ در 45 سوال طراحی شده و با ترکیب 3 ضلع مثلث عشق 8 حالت پدید می آورد و عشق شما را در یکی از حالت ها دسته بندی می کند:

 1. فقدان عشق: یک رابطه بدون هیچ کدام از سه ضلع عشق مانند رابطه با مردم کوچه و خیابان
 2. همدلی: زمانی که تنها صمیمیت بالایی تجربه می شود مانند رابطه با یک دوست صمیمی
 3. وسوسه: زمانی که تنها هوس بالایی تجربه می شود
 4. عشق خالی: زمانی که تنها تعهد بالایی تجربه می شود مانند زوجینی که فقط بخاطر بچه ها کنار هم مانده اند
 5. عشق رمانتیک: زمانی که هوس و صمیمیت بالایی تجربه می شود به خصوص در اوایل رابطه
 6. عشق عاطفی: زمانی که صمیمیت و تعهد بالایی تجربه می شود مانند یک دوست داشتن بدون جذابیت جنسی
 7. عشق ساده لوحانه: زمانی که هوس و تعهد بالایی تجربه می شود مانند زوجینی که بدون شناخت کامل و صرفا بخاطر یک اشتراک وارد رابطه شده اند
 8. عشق آرمانی: زمانی که هر سه ضلع در سطح بالایی تجربه می شوند مانند یک عشق رویایی. شاید رسیدن به این عشق ساده باشد اما از آن سختتر حفظ عشق آرمانی در طول زمان است.

از اینکه نوع عشق خود را بشناسید نترسید و بعد از شناخت آن نگران نشوید. زیرا ممکن است در مقطعی از زندگی مشترک باشید که زمان عشق آرمانی فرا نرسیده است یا تحت تاثیر مشکلات قرار گرفته است. پس نوع عشق حالت ثابتی نیست که می تواند با بهبود اوضاع دلپذیرتر شود. هرچند که این بهبود بدون تلاش شما محقق نخواهد شد!

ممکن است شما علاقه مند باشید به

لطفا برای استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.